Jeg har hatt en fast spalte i Kamille, i tillegg til en del andre tekster innenfor selvutvikling.

Kanskje du finner noe her, som er aktuelt for deg, der du er i livet nå?