Ønsker du å booke foredrag?

God stemning

Hvordan ta opp vanskelige temaer?
Hvordan kommunisere slik at det blir færre konflikter, og hva er grunnen til at vi er så redde for uenigheter?

Jeg tilpasser gjerne foredraget til arbeidsplassen og de utfordringene de står i.

 

For: Næringslivet

Tid: Fra 30 min til to timer.

Relasjoner med barn

De fire ulike måtene å møte barn på, og hvilke følger får de for barnet senere i livet?

Hva skal til for å få mindre konflikter i hverdagen?

Helt konkrete verktøy for å møte barn på en god måte, slik at de får stor grad av selvfølelse og tar gode valg for seg selv etter hvert som de blir eldre.

 

For: Foreldre, barnehageansatte, lærere og SFO-ansatte

Tid: Fra 30 min til to timer.

10 tips til bedre relasjoner

All forskning viser at det er gode, nære relasjoner som gir økt livskvalitet- men hvordan i all verden få til det?

Her får du rett og slett helt konkrete tips for å få bedre relasjoner med de du har i livet ditt, enten det er i arbeidslivet eller privat.

 

For: Næringslivet

Tid: 30 min til to timer

Ta kontakt