EQ Institute

I 2006 startet jeg EQ Institute sammen med moren min, Herdis Palsdottir. Vi var begge familieterapeuter fra Kempler Instituttet (dansk familieterapi-utdanning), men tok utdanningen med syv års mellomrom.

Grunnen til at vi ville starte et firma sammen, var at moren min hadde videreutviklet den terapiformen vi hadde lært, til det vi kaller EQ-terapi, som er en svært effektiv måte å bearbeide sin historie på. Vi opplevde svært stor pågang da vi startet med denne terapiformen, og ville derfor lære andre å bli EQ-terapeuter. I 2010 startet vi en treårig deltidsutdannelse. Etterhvert begynte vi også å gi ut bøker og holde foredrag basert på de (f.eks Relasjoner med barn og Den undervurderte barndommen)

Oslo

Bergen

Bømlo

Stavanger

EQ Institute tilbyr

I 2017 begynte vi også med et 1-årig deltidsutdanning i relasjonskompetanse, og tilby eksisterende barnehager å bli EQ-barnehage. Det er en barnehage der de voksne som jobber der har gjennom et år jobbet mye med sin egen historie, for så å møte barn på en bedre måte. For å si det enkelt: barn utvikler sin emosjonelle intelligens (EQ) nettopp i barnehagealder. Og da er jo optimalt om de går i en barnehage der de voksne har høy grad av EQ selv!

Utdanning

EQ Institute tilbyr en 3-årig EQ-terapi utdanning, og en 1-årig utdanning i relasjonskompetanse.

EQ-barnehager

En EQ-barnehage har som visjon å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging.

Bøker og fuelbox

Bøker og fuelboxer (spørrekort) med fokus på EQ. Et unikt utvalg til voksene, barn og barnehageansatte.

Foredrag

EQ Institure tilbyr 6 ulike foredrag.

Kurs

kurs og terapi over 2 eller 4 dager.

Terapi

EQ-terapi kan hjelpe deg, som ikke har det godt med deg selv, til å bearbeide såre erfaringer.

Ta kontakt